is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gevonden: Berekend voor:

1 11 C, H, NO, (NHj) + H,G.

36_ C 36.16

8.59 H 8.43

16.50 N 16.87

Wordt het zout op zichzelf verhit, zoo verliest het zijn kristalwater en tevens langzamerhand ammoniak, waardoor het overgaat in het zuur. Het kristalwater werd daarom door direkte weging bepaald.

Een stroom van droge, koolzuurvrije lucht werd over de stof gevoerd, terwijl het vrijkomende water in een buisje, waarin stukjes bijtende potaseh waren, werd vastgelegd.

Bij ongeveer 70° namen 0.9558 Gr. stof 0.1262 Gr. in gewicht af. Het buisje met stukjes kaliumhydroxyde nam 0.1072 Gr. in gewicht toe.

Gevonden: Berekend voor:

CK II,, N03 (NH4) + H,G. 11.02 H2Ü 10.84

Het bariumzout verkregen door neutralisatie van het zuur met bariumcarbonaat is kristallein en gemakkelijk oplosbaar in water.

I. 0.3555 Gr. gaven bij verhitting met sterk zwavelzuur 0.1920 Gr. Ba S04.

II. 0.5649 Gr. gaven op gelijke wijze behandeld 0.3059 Gr. Ba S04.

III. 0.7867 Gr. gaven bij praecipitatie met verdund zwavelzuur 0.4295 Gr. Ba. S04.

IV. 1.0849 Gr. namen bij verhitting op 100° in een luchtbad 0.0495 Gr. en bij daaropvolgende verhitting bij 125° nog 0.0207 Gr. af.

Gevonden: Berekend voor:

(C, H,, NO,)., Ba +■ 1 V2 H,0.

Ba 32.81

lHaO (bij 100°) 4.25

V» H,0 (bij 125°) 2.11

Het calciumzout op overeenkomstige wijze verkregen, is ook kristallein.

I II III IV

31.76 31.84 32.09

4.56 1.91