is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. 1.1446 Gr. verloren onder gewonen exsiccator 0.0504 Gr. aan gewicht.

II. 0.3223 Gr. van deze stof lieten 0.1781 Gr. zilver achter. Gevonden: Berekend voor:

1 CK H„ NOr, Ag., + HjO.

•±.40 H,0 4.43

C„ H„ NOr> Ag, 55-26 Ag 55.17

De verbinding uit Ba II.

Ba II bezit luchtdroog 21.59 0/„ Barium, hetgeen uit de volgende bepaling volgt.

0.2431 Gr. gaven bij praecipitatie met verdund zwavelzuur 0.0893 Gr. Ba S04.

Door een oplossing van het bariumzout met de berekende hoeveelheid zwavelzuur te ontleden en, na filtratie, in te dampen, werd het zuur verkregen, waarvan Ba II het bariumzout is. Het kristalliseert in kleine prisma's, gelijkende op rhomboëders, welke zich reeds bij het indampen der oplossing beginnen af te zonderen. Bij gewone temperatuur geven ze reeds de jodoformreactie.

Ze ontleden bij ongeveer 208° onder sterk opschuimen:

1. 0.3989 Gr. gaven 0.5388 Gr. CO, en 0.2411 Gr. 11,0.

II. 0.4404 Gr. gaven 0.5989 Gr. CO, en 0.2737 Gr. H,0.

III. Een stikstof bepaling volgens de methode van Dumas, gaf de volgende gegevens:

Hoeveelheid stof = 0.4919 Gr.

Afgelezen Vol. Stikstof = 30 cMa temp. 10°.9.

Barometerstand = 752.6 mM. „ 12°.45.

Correctie „ =1.50 mM.

Max. Sp. Waterdamp = 9.70 mM.

Gevonden:

I II III

C 36.84 37.09

H 6.73 6.92

N 7.19

Berekent men hieruit de verhoudingsformule, zoo vindt men

c« Hn N06.