is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwerking van brandigdruivenzuur op brandigdruivenzuurammonium

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

Een verbinding Mn, (S04)3,K2 S04 + 24 H20, mangaanaluin genoemd, welke in vele leerboeken wordt aangegeven te kristalliseeren in lichtroode octaëders bestaat wellicht in 't geheel niet en is tot nu toe nog niet bereid.

(Zie bijv. Dr. W. F. Koppeschaar, Leerboek der Chemie. Tweede deel. 1886. bl. 191, Dr. V. van Richter , Lehrbuch der Anorg. Chemie 1889. bl. 447, Dr A. F. Holleman, Leerboek der Anorg. Chemie. 1898. bl. 430).

V.

Het overgangspunt van graphiet in diamant ligt boven 3000°.

VI.

De definitie, welke Linck van morphotropie geeft, is onjuist.

(Grundriss der Krystallographie. Jena 1896. bl. 235.)

VII.

De kristalvorm van een verbinding is een functie van temperatuur en druk.

VIII.

De centrische formule voor benzol, door Armstrong opgesteld, geeft de eigenschappen van genoemd lichaam beter weer, dan de formule van Kekulé.

IX.

Het is wenschelijk, chemische dictionnaires van een inhoudsopgave bestaande uit verhoudingsformules te voorzien.