is toegevoegd aan uw favorieten.

Het eiland Seran en zijne bewoners

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Aardrijkskundige beschrijving.

Het grootste eiland van den Molukschen Archipel dat zich uitstrekt van 127" 50' tot 130° 50' O. L. en van 20 45' tot 30 55' Z. B wordt Seran genoemd. Over dezen naam is eenig twistgeschrijf geweest. De heer Riedel beweert, dat de schrijfwijze Serang behoort te zijn, wijl hij de schrijfwijze Ccram de Portugeesche spelling van dat woord acht. Hij leidt dit af, uit de veronderstelling dat, toen vreemdelingen dat eiland voor het eerst bezochten, hun werd toegeroepen „sci raha \ hetgeen zou moeten beduiden: „wiens schipF' Nusera of nusela welke namen volgens hem ook aan Seran treyeven

o 00

zouden worden, moet beteekenen ,,sago eiland". Men vraagt bij dit betoog dadelijk : in welk dialect beduidt set raha, wiens schip en hoe werd dit tot Serang ? Doch ten tweede wordt Seran niet nusela, maar wel eens noesa jéla genoemd, hetgeen in vele Alfoerendialecten beduidt: groot eiland! Van de groepjes kleine eilanden, die om Seran liggen, wordt vaak het grootste noesa jéla gedoopt. In het Patinamalied heet het, dat de lijkstoet van dien held zich richtte ,,laoe noesa jéla."

Valentijn vermeldt reeds, dat alleen het oostelijke deel des eilands Seran heet, zooals ook Van Hoevell