is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek omtrent de samenstelling der bismuthnitraten en de evenwichten in het stelsel bismuthoxyde, salpeterzuur en water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'2°. Quadrupellijn wiuv als vaste phasen optreden de zouten Z10 en Z3.

Tabel VI.

T Proef N°. % Bi203 % N2Os

11|° 89 '25,36 52,57

20° '29 27,85 51,0'2 punt C.

50° 48 32,22 49,29

65° 42 35,73 47,02 punt L.

Het volgende punt wilde ik bepalen bij 72° (Proef 51).

Bij het onderzoek der vaste phasen onder het mikroskoop bleek het mij echter, dat er noch Z3, noch Z10 aanwezig was, doch uitsluitend kristallen welker uitdoovingshoek 90° bedroeg. Het spoedig vastworden verhinderde mij ook hier den kristalvorm te bepalen. Zij zijn schematisch afgebeeld in fig. 8 *).

De wijze waarop de samenstelling van dit zout bepaald is en de verschillende analyses vermeldde ik reeds in Hoofdstuk III, blz. 55. Hier treedt een ander nieuw hydraat op, namelijk :

Bi203. 3 N.205 . 4 H20 Z4.

Ik bepaalde slechts 3 punten van 3 verschillende isothermen waar Z4 als vaste phase optreedt, en wel.

punt. Vloeistofphase.

51 T = 72° 37,23% Bi203 47,76% N205

53 T = 75° 36,74 „ „ 47,94 „ „

54 T = 80° 39,75 „ „ 45,16 „ „

1) De figuren der kristallen en vooral fig. 8 en 9 dienen uitsluitend om den hoofdindruk weer te geven.