is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemiddelde lengte van de menschelijke wervelkolom voorstelt, dan verkrijg ik een denkbeeldig individu, dat gelijk te stellen is met het oorspronkelijke en dat één maat, de lengte der wervelkolom, die ik als eenheid aanneem, met den mensch gemeen heeft en waarvan het bekken zich nu zeer goed tot vergelijkende metingen leent, omdat het zijne juiste verhouding tot zijn wervelkolom (en daarmee de andere lichaamsdeelen) bewaard heeft. Door aldus telkens het getal te zoeken waarmee men de lengte van de wervelkolom van het betrokken individu moet vermenigvuldigen, om de lengte der menschelijke wervelkolom te vinden, heeft men tevens den vermenigvuldiger voor alle gevonden bekkenmaten — op enkele uitzonderingen, b. v. de hoekmaten, na zonder dat de natuurlijke verhouding tusschen wervelkolom en bekken verbroken wordt. Door deze berekeningen kan men de betrekkelijke grootte der bekkens bij de verschillende individuen en soorten met hunne afmetingen gemakkelijker beoor-