is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(mensch 76y2; gorilla 62; orang oetan 60; chimpanzee 70; gibbon 63. Zie verder maat 16), dat zich heenbuigt over den lateralen sacrumrand en dat ligt mediaal van de lijn, die de Spina posterior inferior verbindt met de plaats waar bij den mensch ongeveer de S-kromming begint, is bij de Anthropoiden als het ware weggevallen (S. Satyrus), of althans zéér zwak ontwikkeld (Gorilla). De Crista ilei bereikt als bij den mensch in het medio-dorsale gedeelte haar grootste breedte, eene breedte die intusschen geringer is dan bij dezen laatste (mensch 21; gorilla 22; orang oetan 15; chimpanzee 18; gibbon i61/i. Zie verder maat 18. Men moet hierbij niet uit het oog verliezen dat de opgegeven maten de dikte uitdrukken van beenplaten, die zeer veel grooter zijn dan bij den mensch, zoodat in verhouding tot die grootte deze diktematen allen ver beneden die van den mensch blijven). Haar laagste en achterste punt, dat betrekkelijk veel hooger gelegen is dan bij den mensch, de Spina posterior superior, gaat naar beneden over in een gladden