is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de betrekking van het bekken der anthropoiden tot dat van den mensch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cotyloidea (slechts approximatief te bepalen) grooter dan bij den mensch (mensch 50 ; gorilla 89; orang oetan 80; chimpanzee 85; gibbon 55. Zie verder maat 31). Deze gewrichtsholten, waarvan de as zooals reeds is gezegd eene meer opwaartsche en achterwaartsche richting heeft dan bij den mensch, zijn bij de Anthropoiden met uitzondering van den gorilla, die zich kenmerkt door een zeer krachtig beenstelsel (dikke femores), van kleinere afmeting (mensch 53; gorilla 57; orang oetan 50; chimpanzee 46; gibbon 45. Zie verder maat 29, 30).

De totale bekkenhoogte, die zeer veel grooter is dan die van den mensch (mensch 204; gorilla 373; orang oetan 321; chimpanzee 351 i/s; gibbon 296. Zie verder maat 34, 35, 39, 40), is zoozeer belangrijk dat in combinatie met een dertiende rib en een verminderd aantal lendenwervels de Crista ilei tegen (Gorilla), of dicht bij de onderste ribben komt te liggen en hangt af van eene grootere lengteontwikkeling van alle onderdeelen, hetgeen op voldoende wijze uit de gegevens blijkt (maat