is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekent zij natuurlijk niet dat bij uitzondering eenresectiegeval niet eens gunstig zou kunnen verloopen.

De arthrotomien en arthrectomien leveren al niet veel beter resultaat.

Waar een gunstig resultaat genoemd wordt, moet men eigenlijk spreken van de afwezigheid van een ongunstig resultaat, maar merkt men tevens op dat de operatie nog te kort geleden is om over het uithoudingsvermogen van het litteeken te oordeelen.

Niettemin zien alle chirurgen de zaken bij de Chir. behandeling der arthropathien niet zóó donker in. Ullmann') bericht over twee pieds tabétiques bij een zelfden lijder door hem geopereerd, de een met een soort arthrectomie, de andere met resectie en vermeldt een gunstig resultaat. Het resultaat schijnt inderdaad niet kwaad, doch de observatietijd is te kort om voor recidief gevrijwaard te zijn. Ullmann geeft niet op wanneer hij zich het laatst van het welbevinden van de gewrichten heeft overtuigd, maar voor de laatst behandelde voet kan het niet later geweest zijn dan een halfjaar na de operatie. Verder vermeldt hij eene amputatie door hem verricht, dezelfde operatieve gevallen door Schoonheid meer in den breede beschreven en voegt er nog een amputatiegeval van Büdinger aan toe. Ullmann acht dan de resultaten nog zoo kwaad niet en meent dat recidieven na resectie door steunapparaten zijn te vermijden.

Het zou mij verwonderen als Ullmann niet te optimistisch oordeelde. Lottheissen2) bericht over eene arthrectomie bij eene rechtszijdige spontaanluxatie van het dijbeen. Vóór de operatie kon de trochanter door opdrukken gebracht worden 7 c.m, boven de Roser-Nélaton'sche lijn, door neertrekken 2V» c.m. er boven. Na de arthrectomie (20 Apr. 1898), waarbij groote hoeveelheden minderwaardig weefsel (Schwielen) werden verwijderd, werd de holte eerst getamponeerd met iodoformgaas en liet men haar daarna dicht granuleeren. De wondgenezing kwam

') Wiener Medicinische Wochenschrift 1898 No. 25. 26, 27, 28. s) Brann's Beitrage 1898 Bd. 22 pg. 531.