is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen. Sterk atactisch in de boenen, in de armen in mindere graad. Romberg's phenomeen sterk aanwezig. Gaan met gesloten oogen was totaal onmogelijk.

De hersenzenuwen waren ook lang niet vrij gebleven. De paresen in het aangezicht waren wisselend in intensiteit. Een jaar nadat ik haar het eerst gezien had vertoonde zij scheelzien en ptosis op beide oogen. Deze verschijnselen waren wisselend in intensiteit, maar nooit meer geheel afwezig. De pharynx was ongevoelig voor betasting, geen reflexen werden daardoor opgewekt; ook het mondslijmvlies was anaesthetisch. Voorts had zij het gevoel van een band om de hals. Lateikreeg zij larynx verschijnselen, in zooverre dat zij zonder geheel aphonisch te zijn, een bijna klanklooze monotone stem kreeg en aanvallen van stenose des nachts. Vaak had zij maag en rectaalcrisen.

Niettegenstaande hare ataxien, verrichtte zij hare huiselijke bezigheden met eene energie en volharding waarover men zich moest verbazen. Zonder haar gezichtsvermogen zou zij tot zeer weinig in staat geweest zijn, daarmede wist zij alles gedaan te krijgen. Zelfs toen hare oogen begonnen gestoord te worden ging zij met hare bezigheden door. Daar zij alleen leefde en dagelijks met vuur en licht omging was het te voorzien dat zij eenmaal in brand zou raken en dan slecht te pas zou komen. Dat is inderdaad twee maal gebeurd, de eerste maal was het niet zoo erg, de tweede maal kwam men haar niet tijdig te hulp en had zij een groot deed der huid verbrand en is dientengevolge na enkele dagen bezweken; dit laatste gebeurde in Dec. 1896, vijf en een half jaar nadat ik haar voor het eerst had gezien. In die jaren heeft zij ontelbare malen voor hare afwisselende en intensieve subjectieve klachten mijne hulp ingeroepen, vaak ook wegens de ongelukken waarvan zij herhaaldelijk het slachtoffer was.

In 1893 verbrandde zij b.v. haar voetrug en onderbeen links met kokend water. De eerste dagen maakte zij er geen werk van, omdat zij er weinig pijn van had. Toen de wond echter door bijkomende infecties meer ongunstig verloopen ging, kreeg zij pijn en riep mijne hulp in. De uitgebreide verbranding