is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de beide door mij waargenomen gevallen debuteerde de arthropathie met het optieden eener luxatie. Op datoogenblik werd door de patiente voor het eerst iets afwijkends ;uin het gewricht waargenomen en dat was ook het eerste wat ter kennisse van den geneesheer kwam. Tegelijk traden de andere verschijnselen der klassieke arthropathie op, de zwelling enz. Het gewricht moet echter al eenigen tijd (hoelang?) ziek zijn geweest vóór dat de luxatie optrad. Ik veronderstel dat vóór het optreden der luxatie aan het gewricht hoogstens kraken of epiphysenverdikking te constateeren geweest kon zijn, of abnormale bewegelijkheid, zooals die verschijnselen aangetroffen werden aan enkele andere gewrichten der patiente N. P. Ik meen dus dat, in meerdere gevallen althans, aan het ziektebeeld der klassieke arthropathie gewrichtsveranderingen moeten voorafgaan, die dan ook in enkele gevallen in klinische symptomen zich uitspraken.

Van mijne beide gevallen behoorde het eerste tot de hypertrophische, het tweede tot de atrophische vorm. In het eerste geval bleef het gewricht zeer vast en stevig en massief. De afzonderlijke beenderen aan het voetgewricht en den voetwortel waren niet te palpeeren, de enkels zelfs niet duidelijk, maar het gewricht ontaardde niet atrophisch. In dat geval zou het veel slapper geworden zijn in de drie jaar gedurende welke zij op de voet geloopen heeft. Het tweede geval leverde een atrophisch gewicht. Vier maanden na het optreden der luxatie voelde men het proximale femureinde verdund; elk spoor van beennieuwvorming ontbrak en de kapsel en de ligamenten waren slap en verlengd.

Van behandeling is in het eerste geval niet veel gekomen De patiente wilde er niet van weten en het verloop leerde dat zij het tot haar dood er best buiten kon stellen. Ook de tweede patiente laat zich aan haar gebrek weinig gelegen liggen. Hare blaasklachten en paraesthesien in de onderbuik, schijnen haar tot heden meer te plagen dan haar heupluxatie Een Taylor-apparaat met beweging in de knie kan op den duur een vereischte voor haar worden. De behoefte daaraan moet zij eerst gevoelen anders is het te verwachten dat zij al