is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EVENWICHTEN IN HET STELSEL Barnsteenzuurnitril — Zilvernitraat — Water.

PROEFSCHRIFT

TEE VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE SCHEIKUNDE

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

MR. H. VAN DER HOEVEN,

Hoogleeraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

VOOR DE FACULTEIT DER WIS- EN NATUURKUNDE TE VERDEDIGEN

op VRIJDAG 9 MEI, des namiddags te 4 uur,

DOOR

WALTER MIDDELBERG,

GEBOREN TE ZWOLLE.

H. J. DEN BOER. — BAARN.

1902.