is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het vermoeden lag dus voor de hand, dat hier eene nieuwe vaste phase optrad bij een quadrupelpunt (eutektisch punt). Bij herhaling der waarneming daalde de temperatuur eerst tot 14,2° en liep, terwijl alles vast werd, tot 14,55° °P-

Bij no. 3 werd het stollen weer waargenomen, nu bij 14.6°.

Dat hier een quadrupelpunt bestond, werd bevestigd door de volgende waarneming.

Tabel VII (vervolg).

i« reeks (vervolg).

No Vaste phase. °/o Ntr. 1

4 (Zj) l) 73.2 19,3°.

De vaste phase was hier niet meer Ntr., maar bestond uit kristallijne naalden.

De waarnemingen werden herhaald in de volgende reeks. Tabel VII (vervolg).

2e reeks.

No. Vaste phase. °'o Ntr. 1

1 Ntr. 100 54.8°; • • • • Smeltpunt.

2 » 95>2 46,9; 46.93

3 » 90,0 38,4; 38,4

4 » 86,5 32,8; 33.o

5 » 84,55 29,5

6 » 77>3 ^.S! '5.5

Uit het smeltpunt blijkt, dat dit nitril droger was dan het vorige.

No. 6 leverde weer bij verder afkoelen eene waarneming voor het quadrupelpunt. De temperatuur liep, onder het stollen, op tot 14,8°.

Bij de volgende proef (no. 7 dezer reeks, op blz. 26 vermeld) waren het weer naaldjes, die uitkristalliseerden, terwijl bij verder koelen alles vast werd bij 14,7°.

1) Over de beteekenis van (Zi) zie blz. 25.