is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

A. DE ISOTHERMEN.

De isothermen geven de vloeistoffen aan, die bij bepaalde temperatuur tot de divariante stelsels behooren, m. a. w. met i vaste phase of met eene andere vloeistoflaag (en met damp) in evenwicht kunnen zijn.

De lijnen die de vloeistoffen aangeven die met eene vaste phase in evenwicht zijn worden kegellijnen genoemd, immers het zijn de projecties op het concentratie-diagram van de krommen ontstaan door aan het Z-vlak een omhullingskegel aan te brengen. ') Vloeistoffen die met andere vloeistoffen in evenwicht zijn liggen

op punten der connodale lijn.

De punten waar twee takken van de isothermen elkaar snijden (immers de takken loopen voor metastabiele toestanden door) geven vloeistoffen aan die met één phase méér evenwicht vormen, ze liggen dus op de quadrupellijnen. Op de zijde van den driehoek eindigen de takken in punten der triplelijnen.

Hieruit volgt onmiddellijk dat de isothermtakken voor bepaalde evenwichten allen liggen in velden, door quadrupellijnen begrensd,

zooals hieronder wordt aangegeven.

De velden in fig. j.

Velden: Vloeistoffen van de divariante stelsels.

Nxzvps Ntr. + L (+ D.)

rnkq Ntr. » »

rnups I-s ~t~ 8

W qkghecba Ijs + L »

kghlivpun Hj » »

I) Vergelijk van Rijn van Alkemade. Zschr. t. Phys. Chem. XI. 289.