is toegevoegd aan uw favorieten.

Evenwichten in het stelsel barnsteenzuurnitril-zilvernitraat-water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In fig. 12 geeft:

AB vloeistoffen aan v. h. evenwicht AgNOs + L (+ D) BC » » » Z4 » »

CD » » » Z3 » »

DE * » » Zi » »

QR » » » Ntr. » »

FPG is de connodale lijn voor het stelsel L„ + I.w H~ D). P is het plooipunt waar de beide vloeistof lagen identiek worden. De beteekenis der punten A, B, C, D, E, Q, R, I1 en G zal na het

voorgaande wel duidelijk zijn.

De driehoek is te verdeelen in 10 velden. In onderstaande lijst

zijn deze velden opgegeven, en de stelsels waarin complexen, binnen deze velden gelegen, zich splitsen. ')

De isothermen tusschen ± 55° en ± 31,3° 2) (fig- 12).

Velden: Stelsels:

AgAB AgNOj + L (+ D)

Z4BC Z4 » »

ZjCD Z2 » »

ZjDE Zx » »

NQR Ntr. » »

FPG Ln + Lw »

AgZ.B AgNOs + Z4 + Lb (+ D)

Z,Z2C Z4 + Z2 + Lc »

ZjZjD Z3 + Zx + Ld »

het overblijvend veld L *

Uit den vorm der connodale lijn blijkt, dat bij 330 twee lagen in het stelsel Ntr.—HaO, door toevoeging van AgNOs elkander eerst in samenstelling zullen naderen en ten slotte homogeen zullen worden in P.

1) Men bedenke hier weer, dat dit alleen dan juist is, wanneer de dampruimte zoo klein is dat de hoeveelheid stof daarin verwaarloosd kan worden.

2) Over de hier opgegeven grenstemperaturen, waarbinnen dit type van isotherm

voortkomt, wordt later gesproken.