is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van den duur der vochtverversching in de voorste oogkamer bij het konijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet voldoende bewijzend voor het bestaan van den „Physio logischen Pupillenabschluss".

Door de punctie toch van de achterste oogkamer raakt deze eenig vocht kwijt langs de canule. De druk in de voorste oogkamer blijft normaal; er is daar dus tijdelijk overdruk en de irisrand wordt tegen de voorvlakte van de lens gedrukt, totdat het evenwicht weer hersteld is, waarna ook weer fluoresceine zal kunnen overtreden. Dit is mijns inziens de verklaring van HambI'RGER's resultaten. Doch ook al ware deze verklaring niet de juiste, dan zou dit experiment van HAMBURGER toch zijn beteekenis verliezen, als de vochtverversching maar langzaam genoeg plaats vindt. Zooals 't vervolg zal leeren, bevestigen mijne proefnemingen deze veronderstelling.