is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onafhankelijk veranderlijke de temperatuur, dan zullen de drie ternaire phasen, welke in evenwicht zijn, de hoekpunten vormen van een driehoek loodrecht op de temperatuur-as, welke zich evenwijdig aan zichzelf bewegen kan. De hoekpunten beschrijven daarbij lijnen, die twee aan twee liggen op de regelvlakken, door de zijden beschreven.

In fig. 10 is dit aangegeven voor een onderbreking in de mengingsreeks bij A + B; de projectie der driephasenlijnen is in het concentratievlak geteekend. Een complex*) van een samenstelling binnen een der driehoeken voor bepaalde temperatuur zal dus bij die temperatuur bestaan uit de drie phasen, die door de hoekpunten worden voorgesteld en wel in zulke quantiteiten, dat de samenstelling van het complex het zwaartepunt inneemt ten opzichte van de massa's in de hoekpunten. Immers zijn mt, m2 en m3 deze hoeveelheden, dus de oorspronkelijke hoeveelheid mj + m2 + m3, dan geldt voor de component A de gelijkheid

(mx -f m2 + m3) x = m2 Xj + m2 x2 -f m3 x3 of 2 mx sm'

Evenzoo voor de component B : y =

Voor C volgt de overeenkomstige gelijkheid uit de beide anderen, daar 2 coördinaten een punt in een plat vlak geheel bepalen. Deze uitdrukkingen, welke die voor het zwaartepunt zijn, gelden voor splitsing in een willekeurig aantal phasen of vereeniging daaruit tot éen phase. Om nu de hoeveelheden van de splitsingsproducten van het complex te leeren kennen, maakt men gebruik

Onder complex wordt verstaan een mengsel van bepaalde concentratie, ongeacht het aantal verschillende phasen, waarin het is gesplitst.