Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS2 Steenkamp (.1. C. P. ff. A.i, De grijs-groene uniform voor

3 het Xederlandsche Leger. Met plaat. 'sGrav. 1912. Svo.

924 (Juanjer, Wenken voor het geneeskundig onderzoek van

8 de ingeschrevenen voor de militie. (Met voorkennis van het Departement van Oorlog). 'sGrav. 1912. Svo. -

936 Roineyn (D.), Eisenbalinhygiene in Niederland. Mit Abb.

5 u. Karte. O. P. (1911). Svo. *

957 Voorschrift betreffende den veterinairen dienst op voet van

A 1 oorlog. Breda.- 1911. Svo. *

96ö Janssen (H. A.), Hoofdstukken uit de gezondheidsleer ten

10 dienste van het Leger. Met fig. Amst. 1911. Sv:. -

1017 Voorschrift betrekkelijk de afzonderlijke of tweede klasse,

1 genoemd in het Reglement van krijgstucht voor liet krijgsvolk te lande en de klasse van militairen aan eene gestrengere krijgstucht onderworpen, genoemd in de wet van 14 Nov. 1S79 (Staatsbl. N°. 191). (Voorschrift tuchtklassen). Breda. 1912. Svo. *

1017 Militair tuchtrecht. Breda. K. M. A. 1912. Folio. Autogr. *

2

12S0 Alauzier (de Ripert d'), Questions de philosophie militaire.

2 Instruction et éducation. Propos d'un officier d'infanterie. Paris. 1911. Svo.

1337 Toepoel (P. M. C.), Hoe versterk ik mijn lichaam? Hand-

5 leiding voor physical culture. Systeem zonder eenig werktuig. Met fig. Baam. Z.j. Svo.

133S Xederlandsche bond voor lichamelijke opvoeding. Studies

21 over lichamelijke opvoeding. 1% Serie. Amsr. 1911,

8vo.

1338 llébert (G.)s Het handboek der kracht. Uit het Fransch

22 vertaald. Amsterd. (1911). Svo.

1338 Betts (J. B.), Vrije oefeningen-gebaseerd op de Zweedsche

23 methode. Met fig. Baam. Z j. Svo.

135S Voorschrift voor het bajonetvechten. Breda. 1911. Svo. 3 —

—T~Herdruk 1912. *

Sluiten