Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-.<r2 Schiirroo (P. Vraagstukken met uitgewerkte voor< boek::"/., ter oefening in het berekenen van bouwkundige '•on<:r.::nes. Met fig. Amst. 10] 1. Svo. *

iSiO^UetliKann (II.), Die l'umpen, deren Berechnung und

2 Kon?:: Ktion. Mit Abb. Leipz. 1912. Svo.

4S4r5 Appel-oorn (C. D. C.), Leerboek voor gas-, benzine- en

3 petto.-_:n-motoren. Met atlas 4to. Gorinchem. 1911. Svo.

49 15 Hofe Chr. v.), Fernoptik. Mit Abb. Leipzig. 1911. Svo.

".•-'97 De rrotechnische school. 8e Dr. Met fig. en pl. Amst. S Svo.

Deel r. Theoretische beschouwingen over gel(ik- en wisselstroom. Door ten Bosch. 1911.

Deel Toestellen in gebruik by Je sterkstroomteclmiek (geluk- en wissektroom). Door A. ten Bosch. 1911.

510*3 A erliopfkx (P. 31.)} Proeve eener theorie van het roteerend 1 magQTwSch veld. Met fig. sGrav. 1912. Acud. iiroefschr. *

5159 Sieger <J. G. W.), Het aethyleeren van chloorbenzol. Amst. 3 1912. Svo. Acud. proefschr. *

5181_A osmaer (A.), Practisch werktuigkundig hulpboek voor

14 fabrikanten, ingenieurs, technici, chemici, machinisten, opzieh.cTS» enz- Metalen en alliages; eigenschappen en toepassingen. Met fig. Rotterd. 1911. Svo.

5151 Amstel (J. E. v.), De temperatuursinvloed op physiolo-

15 gischê processen der alcoholgist. Met pl. Amst. 1912. Svo. Acad. proefschr. *

5152 \ ooys <L P. de), Bevordering der nijverheid. Rede uit4: gespreten bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt

aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1911. Svo. *

51S2 Steger A.j, De toekomst der chemische industrie in Neder5 land. Bede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Amst. 1912. Svo. *

5230 Depéret (Ch.), Les transformations du monde animal. Paris. 2 190S. Svo.

Sluiten