Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54S7 Si'harroo I'. \V... Toepassing van gewapend beton voor 18 militaire verdedigingswerken. Met fig. (Overgedrukt uit ..Dv IV .;v,-wereld" Iï»09). Amst. 190!». Svo. ~

54S7 Seliarroo iP. W.t, Inleiding tot de studie van het gewapend 14 beton. 1*. 2' en 8* ged. Met fis. (N*. 18, 19 en 20 van: Bib.:: tnrék van brt Instituut ,Jacob van Canipen"). Anist. Z.j. Svo. *

5512 W ent holt iL H. . Stranden en strand verdediging. Met atlas 2 Svo. Drift. 1912. Svo. Acad. procfschr. *

5518 De h.v-'ru van Rotterdam. Met afb. en bijl. Uitgave der 2 gemeente Rotterdam. 1912. Svo. *

0529 Kersten (('.), Brfieken in Eisen beton. Ein Leitfaden fiir 1 Schuit? und Praxis. Berlin. Svo.

Teil I: Pïaitcn- itud Rükenbrücken. Uit Abb. 3'' Aull. 1912.

5687 Verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Kon. besl. van 8 18 Augustus 1909, N°. 40, in zake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal. le Deel. Met bijl. 2e Deel. Met bijl. 'sGrav. 1911. Folio. *

5693 Verslag der staatscommissie, ingesteld bij Kon. besl. van

1 4 Mei 1905, n°. 51, tot het nagaan van den toestand waarin het binnenschipperijbedrijf verkeert. Met bijl. 's Grav. 1911. Folio. *

5S79 Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de

2 commissie voor deu geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie A. A. Beekman. 'sGrav. 1911— Folio.

De Republiek in 1793. Detailkaart in bladen 1:200.000. Blad 0, 7,

8, 9, 10. 11, 12, 16.

6035 Colenbrander (H. T.), Schimmelpenninck en i Koning L o d e w ij k. Geïllustreerd onder toezicht van E. W. Moes. Amst. 1911. Svo.

6107 Riemsdijk (IJ. \V. F. v.), Het klooster van Sinte Agatha 1 met het Prinsenhof te Delft. Met plan. 'sGrav. 1SS9, Svo. *

6207 Driaiilt (E.), Napoléon et 1'Europe. Austerlitz. La fin 1 du Sairit-Empizv. <1804—1806). Paris. 1912. Svo.

Sluiten