Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68-11 Noyon (T. J.i, Supplement den tweeden druk van 7 „Het wetboek van strafrecht verklaard". Arnhem. 1907. Svo.

6S4S De auteurswet en de Berner Conventie. Practische handï leiding uitgegeven door den X• i-:-rl a n dschen uitgeversbond, 's Grav. 1918. Svo.

6S4S Snyder van Wissenkerke /F. W. J. G.), Het auteurs■J recht in Nederland. Auteurswet 1912 en herziene Berner conventie. Gouda. 1913. Svo.

6S70 Kowastch (A.), Illustrierte Deutsche Statistik. Diagramme 1 und Stufenkarten. Berlin. 1912. Svo.

(3873 Everwijn (J. C. A.), Beschrijving van handel en nijverheid 1 in Nederland. 2 Dln. Met atlas Folio. 'sGrav. 1912. Svo.

6SS4 Uitkomsten der negende tienjaarlijksche volkstelling in 5 het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op den 31 Dec.

1909. Deel 1, 2, 3, «Bijdragen tot de statistiek

van Nederland, Nieuwe volgreeks, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de statistiek), 's Grav. 1910—.... 4to. *

6906 Rutgers (V. H.), Rapport omtrent een onderzoek naar de S werking van de Engelsche wet op de ouderdomspensioenen.

Uitgebracht aan Z.E. den Min. v. Landb., Nijv. en Handel. 'sGrav. 1912. Folio. *

6907 Verslagen der Staatscommissie over de werkloosheid. 8 Dln.

1 's Grav. 1913. Svo. *

6911 Verslag betreffende de takken van dienst ressorteerende

3 onder "dé directie van den landbouw over 1911,

'sGrav. 1912, .... 8vo. *

6914 Verslag van de verrichtingen van het college voor de

2 visscherijen in het jaar 1912, 'sGrav. 1913, ....

8vo. *

6921 Verslag van den Sumatra-staacsspoorweg en van de Ombi2 linmijnen over 1911, Batavia. 1912, .... 8vo. *

2

Sluiten