Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Statistiek van "\X<!d-"Indie °Ver: 19,1 ■ * ~

NeU.-Indië over; /.v/uitv^rechten in

'■>%4 Verslas van den staat •• 1,

scholen over: 1911—19 jS' aK' f'n 'agere

0973 Versla^ vm i - i x

°UlO van Iot'rPV-1 ï * T"» }- rr«

A3 gedurende den cursus; )7>iHoo?eschooi

Ö974_ Programma der lessen r*

1 school over: 1913—19 j 4 ^ d° Techni'clie Hoogc-

0975 Programma van de lessen --

Buitenschool me: £n * Hoogere

a. Eoermond: 1913-1914 * a. Groningen: 1913—* e. Utrecht: 1913—19//, _ *

6975^ Program ma van het

2 school te Utrecht voor her" - f r™ S R'jks veeartsen'jor net schooljaar: 1913—19)4 *

^SO^Herekenrath (C. Rn, t-

1 im—f<r.)»dr.l9is'a woordenboek: 8* dl.

Dcutsches Wsrterbuch 4 ^ ; Aba ^ ^

.3» nummers, u ^ , Jan.

%*T~— ™z' ™» «« dienst bij de Land.

^ ^ b,Wi0,,,«k Technische Hoo^cb»,

Werken Bibliotheek- Bosscha. *

,, * . " ' Marken *

Aanivmsten 1911, 1913 *

71"6 muséum teniXli^;w7.n/J3L*?to ethnogiaphisch

Sluiten