Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6431 Kleiweg de Zwaan (J. I».), Die Insel Xias bei Sumatra.

1 Haag. ] 913—14. Svo.

I. Dio Heilkunde der Niasser. Mit Kar te u. Abb.

II. Anthropologische Untcrsuchungcn über die Kiassi-r. M.: Karte, Abb..

Kurvon u. Tab.

0445 Surusiu (P. n. F.), Reisen in Celebes ausgeidhr: in den

2 Jahren 1S93—1S96 und 1902—1903. 2 Bnde. Mit Abb.. Taf. u. Karten. Wiesbaden. 1905. 8vo.

046a Lorcntz (II. A.), Zwarte menschen — witte leiden. Ver

4 haal van tien tocht naar het sneeuwgebergte van NieuwGuinea. Met pi., illu5.tr. en kaart. Leiden. 1-13. Svo.

64S6 Haan (F. do), Priangan. De Preanger-Regentscha; r en ond-:'

1 het Xederlandsch Bestuur tot 1811. (Uitgegeven door h-r Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen''. 3 Dln. Met pl. Batavia. 1910—12. -ito. *

6507 Kalff (S.), De „Loffelycke Compagnie". Historisch over-

1 zicht der O. I. Compagnie. Metpl. enportr. Arast. 1916. ito.

6524 Harcella (II.), Algemeene bepalingen van wetgeving voor

3 Xederlandsch-Indië. 's Grav. 1913. Svo. Acad. proefschr.

6524 Decentralisatie-wetgeving. Batavia. 1915. Svo. s Decentra-

4 lisatie verslag 1912—13, 1913—14, 1914—15. .... Weltevreden 1913, 1914, 1915, .... Svo. *

6524_Sinan (G. v. d.), Indie, een wordende staat. Proeve van

5 een beknopt overzicht van bestuur, staatszorg en geschiedenis van Nederlandsch-Indië. Groningen. 1*J12. Svo.

6524 Kleintjes (PIi.), Wetten en verordeningen betreffende Neder-

ö landsch-Indië, Suriname en Curagao. 7' Druk. (Nederl. Staatswetten, Editie Schuurmanen Jordens). Zwolle. 1915. 8vo.

6524 Advies der Commissie ingesteld bij beschikking van den

7 Minister van Koloniën van 18 Sept. 1911, Afi D. N°. 43. met opdracht om advies uit te brengen betreffende dewetenschappelijke voorbereiding van de bij de voorgenomen regeling van het bestuurswezen in N. I. bedoelde ambtenaren, bestemd voor de uitoefening van de algemeene bestuursleiding. Batavia. 1913. Svo, *

Sluiten