Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óSl Het gebruik van de stafkaart: 3" Br. door L. C Prei) 4 1910. * • J-

'■J Zeemansgids voor de Xederlandsche kust: Bijlage ï Lichten2 m: 1914. * - Idem: 1915. * - Betonningsstciat: 1914 * Idem: 1915. *

S30 Reglement van administratie bij de landmacht van het Koninkrijk der Nederlanden met de voorschriften tot uitvoering van dat reglement: 1916.

_S3<3_"\ oorschriften tot bevordering van de bekendheid met en i liet gebruik van de postspaarbank door militairen beneden den rang van onderluitenant: 1916. *

S54 l.'eer P. van), Memorie betreffende de officieren van het .Nederlandsch-Indische Leger: naar den toestand op 1 Januari 1913« 1915. *

833 Verzameling op de voorschriften betr. de kleeding en uit1 rusting van het N.-I. Leger: 1919. *

884 Prijsbepaling voor: 1914. — Idem voor- 1916 1

884 Kleeding- en uitrustingstaat: 1914 2

891 Abel, De wet betrekkelijk de inkwartieringen: 2e Dr. 1916.

899 Tarieven van de prijzen voor het vervoer per tram: 1914.

899 Tarieven van de prijzen voor het vervoer per stoomboot:

900 Algemeen register van veren op de rivieren, kanalen en andere wateren des Rijks: 1914. *

Sluiten