Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3975 I'roi.-smma van het onderwijs aan '«Rijks veeartsenij-

2 school ic Utrecht voor het schooljaar: 1914—1915. *

7032 Woo. nböek dor XederlanJsche taal: 3" DL: Afl. $1, 22, 23. — 7' Dl. Afl. 2. 3, 4, 5. - 8' DL: A/1. 10, II. — •)" DL: Afl. 11. — 12' DL: Afl. 3, I. — 13" DL: Afl. 1, 2. -J.

7034 Koenen. Handwoordenboek der Xederlandsche taal:

1 10' Dr. 1913. *

70(35 Lijsten van reglementen enz. voor den dienst bij de Land-

3 macht: 1911; 1915: 1916. *

70(35 Maandblad voor bibliotheekwezen: 2' en 3e Juarg. (Mc/

5 verder rerschenen).

7115 Scharfenort (v.), Qnellenkunde der Kriegswissenschaften: 3 2r Band. 1° Heft: 1910, 1911, 1912.

7117 Catalogus van de bibliotheek van het Departement van Kolonivii: Vierde vervolg. 1915. *

7120 Catalogue de la bibliothèque de la fondation ïeyler: Tome 4. 1904—1912. Pcir -J. J. Verwijnen. 1915. *

7123 Catalogus van de bibliotheek der Technische Hoogeschool

2 te Delft: Aanwinsten 1913; 1914; 1915. *

7124 Catalogus der boekerij van het Kon. Instituut van Ingenieurs: 1 3e supplement. 1914. *

7126 Verslas van den directeur van het Rijks ethnographisch museum te Leiden: 191211913. 1914; 1913/1911. 1915; 1914,1915. 1916. *

7130 Verslag van den toestand der stadsbibliotheek te Haarlem 1 over: 1913; 1911; 1915. *

7132 Catalogus der provinciale bibliotheek van Friesland: Aanwinsten 1912; 1913. *

Sluiten