Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141 Fabius (G. C. A.), De verhouding tusschen volk en weer6 macht. (Vlugschr. n°. 5 uitgegeven door de Vaderlandsche

Club). Amst. (1916). 8vo.

142 Marchant (II. P.), Noodzakelijke legerhervorming. Haarlem. ~~25~ 1916. 8vo.

142 Aronstein (F.), De legerorganisatie van Mr. H. P. Mar26~chant. 'sG-rav. 1916. Svo.

142 Dam van Isselt (W. E. v.), Eeno militaire vraag van den

27 dag. Schiedam. 1911. Sro. *

142 Dam van Isselt (W. E. v.), Snelle uitvoering van de

28 landstormwet. Amst. 1915. Svo. *

142 Dam van Isselt (J. v.), Een en ander over de oefening A2 der militie. (Overgedr. uit „Vragen des tijds" 1901). Svo.*

153 Weflden (J. v. d.), Weerplicht voor inlanders en samen-

1 stelling van de weermacht in Nederlandsch-Indië. Amst. 1916. Svo.

153 Maaten (K. r. d.), Z.E. de Oud-Gouverneur-Oeneraal J. B.

2 van H e u t s z en de defensie van Nederlandsch-Indië. 'sGrav. 1917. Svo.

387 Kroon (F.), De gedachten over oorlog en vrede in den 1 loop der eeuwen. (Overdruk uit: „Vragen van den dag" 1917). 8vo. *

390 Bourcet (C. de), L'art de la guerre et le colonel Grouard. Ï4 Paris. 191(3. Svo.

491 Tactische en technische wenken voor de landmacht. Met

30 vervolg. Uitgegeven op last van den Opperbevelhebber van land- en zeemacht. 'sOrav. (1916—17). Svo. *

491 LafTargue (A.), Etude sur 1'attaque dans la période actuelle

31 de la guerre. Impressions et réflexions d'un comman-1 dant de compagnie. Avec pl. Paris. 1916. Svo.

Sluiten