Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1127 Dam van Isselt (J. v.)9 De inspectie en eenige hoofdbe-

1 langen van het militair onderwijs. (Overgedr. uit „Vragen des tijds" 1886). 8vo. *

112/ Dam van Isselt (J. v.), Artikel 194 der grondwet ten

2 aanzien van het militair onderwijs. („Vragen des tijds" 1886). Svo. *

1136 Dam van Isselt (J. v.). Iets over de schadelijke werking

9 van staatsexamens. (Overgedr. uit „Weekbl. voor gymn. en middelb. onderw." 1911). 8vo. *

_1136E verdingen (G. G. v.), De opleiding der officieren. (Vlugschr.

10 n°. 6 uitgeg. door de Vaderlandsche Club). Amst. 1916. Svo.

J_160 Seharroo (P. W.), De Koninklijke Militaire Academie te 2 Breda. („Onze neutraliteit", 1ste jaarg. n°. 12). 4to. *

1384 Hubcrt van Blyenburgli (W. P.), Handleiding voor het 12 onderwijs in de gymnastiek. Met fig. Rotterd. 1917. Svo.

^337 Hubcrt van Bljjenburgh <W. P.), Athletiek in het leger 6 en op de vloot. Zeist. (1915). Svo. *

i338 Dam van Isselt (J. v.), De waarde en de beteekenis der

27 verdediging van de toesteloefeningen der gymnastiek. 'sGrav. 1914. Svo. *

1338 Jaarverslagen der Nederlandsche Athletiek-Unie over het

28 jaar 1915, 1916 Gouda. (1916, 1917 ) Svo. *

1422 Clignett (P.), „tRooie Boekje" met „'t Groene Boekje" 4 en „'t Schietboekje" voorleger, landstorm en weerbaarheidskorpsen. Bijgewerkt met medewerking van H. H. de Lange. 17e Dr. Amst. Z. j. 8vo. *

1423 Transfeldts Dienstunterricht für Kriegsrekruten der deut-

3 schen Infanterie. 52. Aufl. (Kriegsausgabe 1916/17). Mit Abb. u. Karten. Berlin. 1917. Svo. *

1423 Diltliey, Der Einjfthrig-Freiwillige, der EeserveOffizier-

4 aspirant und der Offizier des Beurlaubtenstandes der Infanterie. 52. Aufl. (Kriegsausgabe 1917). Mit Abb. Berlin 1917. Svo. #

Sluiten