Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6982 Dam van Isselt (J. v.), Een voorstel tot bevordering der

17 overeenstemming tusschen de schooltaak en den aanleg van den leerling. (Overgedr. uit het „Weekbl. voor gymn. en middelb. onderw." 1911). Svo. *

6982 Dam van Isselt (J T. T. C. v.), L'éducation morale dans

18 les écoles préparatoire» de 1'année et de la marine. (Deuxième congrès international d'üducation morale 1912). Svo. *

6982 Cusimir (It.), Paedagogische voordrachten. N°. 1. Leven en

19 wetenschap; N°. 2. Geduld en kracht. Groningen. 1915—16. Svo.

7115 International military digest. A monthly review of the 4 current literature of military science. Vol. 8, . . . . New York. 1917— .... ito.

7121 Catalogus (Losbladige) van de stichting „het Veiligheids2 museum". Amst. 1917. Svo. *

7185 Roos (A. Catalogus der incunabelen van de Bibliotheek

1 der Rijks-Universiteit te Groningen. Gron. 1912. Svo. *

7185 Catalogus der afdeeling Duitsche letterkunde en letter-

2 kundige geschiedenis der laatste vier eeuwen. (Bibliotheek der Rijks universiteit te Groningen). Gron. 1918. Svo. *

7185 Catalogus der afdeeling Engelsche taal- en letterkunde.

3 (Bibliotheek der Rijks-Universiteit te Groningen). Gron. 1917. Svo. *

145 Catalogus der Lichtbeelden-Vereeniging, Centraal Bureau 2 voor lantaarnplaten, 1916/17. — Huishoudelijk Reglement. — Reglement op het uitleenen der platen. Amst. Svo.

170 Artilleristisch tijdschrift. 1", . . . . Jaarg. Amst. 1917 2 .... Svo.

278 Nieuw tijdschrift voor wiskunde. le—4", .... Jaarg1 Groningen. 1913/14— .... Svo.

Sluiten