Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6928 Verslag omtrent den post-, telegraaf- en telefoondienst in Ned.-IndiO over: (2 Dln). *

6924 Verslag omtrent den dienst der postspaarbank in Ned.Indië over: KWj. *

6925 Statistiek van den handel en de in- en uitvoerrechten in Ned.-Indio over: 191» (DL 1, 2", 2h en 3).*

6925 Statistiek dor rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indië over 8 het jaar: 1907, 1912. *

6964 Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over: 1914—1915 (2 Dln). *

6974 Programma der lessen te geven aan do Technische Hooge-

1 school over: 1917—1918. *

697-v Programma van de lessen te geven aan de Rijks Hooge re Burgerschool met vijfjarigen cursus te: d. Groningen: 1916—1917, 1917—1918. *

f. Appingedam: 1917—li) 18. *

g. Sappemeer: 1917—1918. *

h. Heldor: 1917—1918. *

7026 Oosthoek's geïllustreerde Eneyclopaedie: 2> Deel.

2

7032Woordenboek der Nederlandsche taal. 3' Dl.: Afl. 2'j, 2(> en 27. — 7e Dl.: Afl. 6 en 7. — 8' Dl.: Afl. 12 en 13 — 12" Dl.: Afl. r> en 6. — 13* Dl.: Afl. 4 en 5.

7065Lijsten van reglementen onz. voorden dienst bij de Land8 macht: 1917. *

1071 Repertorium op de Nederlandsche tijdschriften. Koninklijke

1 Bibliotheek. Afd. documentatie: De verschenen nummers. *

"071 Documenten voor de economische crisis van Nederland in

2 oorlogsgevaar. Koninklijke Bibliotheek, afd. Documentatie: 4* (laatste) serie. 1917. *

• 123 Catalogus van de bibliotheek der Technische Uoogeschool 2 te Delft: Aanwinsten 1916. *

Sluiten