Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7336 Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Ned.-Indie uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de TaaiLand- en Volkenkunde van Nederlandsch lndiö: De verschenen nummers. - haamlijst der Leden op I Juli 1'Jlö.

7337 De Indische Gids: De verschenen nummers.

7337 Mededeelingen van het bureau voor de Bestuurszaken der

1 Buitenbezittingen: afl. 11 (Ned. en Eng. uiig.).

7337NederlandSch-Indief Oud en Nieuw: De verschenen

2 nummers.

7838 Vereeniging „Koloniaal Instituut" Amsterdam: 6* Jaar1 verslag 1016. *

7340Tijdschrift voor strafrecht: De verschenen nummers.

7340Indisch tijdschrift van het recht: ulem

1

7342Maandblad van het Centraal Bureau voor de Statistiek-

2 idem. '*v

7343 Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs: klem.

_<343De gevleugelde pen. Gewijd aan de belangen der steno2 graphie: idem. *

7343 Het turnblad: ulem.

3

• <343Tijdschrift voor wijsbegeerte: idem 0

7343De Sportkroniek: idem.

8

7346 Limburg'» Jaarboek: Deel 22 (afl. 1), Deel23 (afl 1,2, 3, t). * 7846 Het paard, Geïllustreerd weekblad: & 'mwimmmmmm.

Sluiten