Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_966 Hei concubinaat in de Indische Kasernes. („Pro en contra"

16 Serie IX, n°. 6. Pro: S. We ijl. Contra W. H. Boogaard t). 8vo.

966 Kirchnor (M.), Aerztliche Kriegs- und Friedensgedanken.

17 Reden und Abhandlungen aus dem Weltkriege. Mit Abb. Jena. 1918. 8vo.

1017 Ber& vaH Saparoea (C. .J. «. 1. v. d.), De militaire groet 4 in het openbaar. Baarn. 1917. Svo.

J062EIsner v. Gronow (K.), Leitfaden für Gerichtsofflziere. 1 (Handbibliothek des Offiziers: 2. Band. Berlin. 1914. Svo.

1136 Scliaepman (Th. T. M.)f Het officieren-vraagstuk bij de 11 landmacht. Bussurn. 1918. Svo.

] 161 Regeling betreffende de school voor verlofsofficieren der 5 Bereden-Artillerie. Breda. 1918. Svo. *

1884 Ploeger (J.) en G. A. M. Brands, Handleiding voor A2 Grieksch—Romeinsch worstelen. Metfig. Rotterd. 1918. Svo.

1838 Het bewegingsspel Theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het openluchtspel. Door de technische commissie van den Nederlandschen bond voor lichamelijke opvoeding. Met pl. Groningen. 1918. 8vo.

1358 Handleiding voor het geweervechten. (Ontwerp). Breda. 5 191S. Svo. *

J871 Dam van Isselt (W. E. v ), Prins M a u r i t s' plakkaten en 1 instructien van 1599 nopens ons krijgswezen. (Overdruk uit „Militaire Spectator" 1918). Svo. *

1480Baiiin (<J.), L'infanterie nouvelle. Avec planche. L'illu16 stration, journal universel liebdomadaire, n° 3909 de 2 févr. 1918). Polio.

1480 LalFargue (A.), Raadgevingen voer het gevecht aan de 11 infanterie. Geautoriseerde vertaling van „C'onseils aux fantassins pour Ia bataille". 'A. p. en j. ('s Grav. 1918). Svo. *

Sluiten