Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6727 Staatsblad van hot Koninkrijk tier Nederlanden: De verschenen nummers.

6727 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden: idem. *

1

6728 Nederlandsche Staats-Courant: idem.

6729 Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal. Met de bijlagen. Zitting: 1917—18. ,

6730 Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden: 1918.

6785Fruiii, De Nederlandsche wetboeken: 19IS.

677U Welderen Reiigcrs (W. J.v.i, Schets eener parlementaire 1 geschiedenis van Nederland: 3' Dr. Aft. ">.

6771 Striiyeken, Het staatsrecht: 1' Dl. 2> SI. 1917.

1

6804 Grotius, Annuaire international pour 1'année: 1917.

5

6877 Jaarcijfers. Rijk in Europa: 1910.

6892 Verslag van den toestand der provincie Noord-Brabant over: 1917. *

6893Idem der provincie Gelderland over: 1917. *

6894Idem der provincie Zuid-Holland over: 1917. *

6895 Idem der'provincie Noord-Holland over: 1917. *

6896Idem der provincie Zeeland over: 1917. «

6898Idem der provincie Friesland over: 1917. *

6899Idem der gemeente Rotterdam over: 1917 (3 Dln.). * — - Statistische mededeelingen: 1917. * — Jaarcijfers: 1W4 1915, 1916 (I DL). *

8

Sluiten