Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2569 Wapenvoorschrift voor de mitrailleurs M. 08, M. 08/18 en

21 M. 08/15. (Stelsel Sehwarzlose). (Ontwerp). Breda. 1019. 8vo. *

2569 Handleiding voor het vuren op luchtvaartuigen met mitrail-

22 leurs M. '08, geweren en karabijnen M. '95. Vastgesteld bij beschikking van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. 2° Dr. 'sGrav. 1919. 8vo. *

2569 Ontwerp aanwijzing voor de samenwerking tusschen Artil-

28 lerie en waarnemers van vliegtuigen. Breda. 1919. 8vo. *

2569 Beschrijving van het materieel van den houwitser van

24 15 cM. L. 17. Met pl. (Ontwerp). Breda. 1919. Svo. *

2856 Bestek en voorwaarden met teekening in 2 bladen, voor

105 het bouwen van eene nieuwe bakkerij te Groningen(2e gedeelte). 1918. Polio. *

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening in 8 bladen, voor

106 het bouwen van een kazernement voor infanterie te Roermond. (Ie gedeelte). 1918. Folio. *

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor het

107 bouwen van een kazernement voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Oss. 1919. Folio. *

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor het

108 bouwen van een kazernement voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Horst. 1919. Folio. *

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor het

109 bouwen van een kazerne voor een brigade Koninklijke Marechaussee te Moerdijk. 1919. Folio. *

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor het

11Ó bouwen van een kazerne voor een brigade Koninklijke Marechaussee te Hulst. 1919. Folio. *

2926 Brest van Kempen (C. P.)» Iets over het slaan van veld-

1 bruggen. Met pl. (Overdr. uit „Indisch Militair Tijdschrift" 1917). Svo. *

Sluiten