Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilde AFDEELING

Vervolgwerken.

49 Lelmert, Handbuch für den Truppenführer. Umgearbeitet. 3 vonlmmanuel: Kriegsausgabe 1019.

52 Naam- en ranglijst der officieren: 1919.

101 Organisatie:

Vredes-organisatiën I: 1918. * — Eerste en Tweede opgave van wijzigingen 1919. *

Vredes-organisatiën II: 1918. * — Eerste en Tweede opgave van wijzigingen 1919. *s

Oorlogsorganisatiën 1918: Zevende opgave van wijzigingen 1919. *

1 -42 Kooiman, De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie: 28~Afl. 8, 22.

493 Tactiek: lloofdst. II. Tactiek der infanterie-mitruilleurs. Door L. G. P r e ij. 1919. *

586 Field service regulations. Part. I: 1917. l'art. II: 1914.

2

782 Chromo-topographische kaart op de schaal van 1 : 50.000: l)e verschenen bladen. *

782 Idem op de schaal van 1: 25.000: De verschenen bladen. * 1

784 Kaarten van Nederland, uitgegeven door do Afdeeling Hydographie van het Ministerie van Marine: De verschenen bladen. *

Sluiten