Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2>56 Bestek on voorwaarden. met teekening in I blad, voor i4' he«. bouwen van ecne kazerne voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Raai te. 1922. Folio.'

Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor 15'.' het bouwen van eene kazerne voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Zweelo. 1022. Folio. '

-->o'j Bestek en voorwaarden, met teekening in 8 bladen, voor - •-•1 het bouw-r. van een kazernement ten behoeve van de Koninklijke Marechaussee te Groningen. 1922. Folio.*

'r>0? Bestek en voorwaarden, met teekening in 2 bladen, voor

152 het bouwen van een kazernement voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Leeuwarden. 1922. Fo'io.*

2S56 Bestek en voorwaarden, met teekening in 2 bladen, voor

153 het bouwen van een kazernement voor een brigade Koninklijke Marechaussee te Emmen. 1922. Folio*

r?J^LBestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor lu4 het bouwen van eene kazerne voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Zevenaar. 1922. Folio.*

2S56 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor loo het inrichten van een oefeningsterrein voor het Korps Pontonniers en Torpedisten te Papendrecht. 1923. Folio.*

-S°6 Bestek en voorwaarden, voor het maken van een betonnen

156 coupure in de boezemkade ten oosten van het Fort bij Vuren. 1924. Folio.*

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening jn 1 blad, voor

157 het maken van 2 nevenbanen op liet schietterrein „Groote Heide" bij Venlo. 1924. Folio*

2S56 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor 15S het bouwen van eene kazerne voor eene brigade Koninklijke Marechaussee te Zundert. 1924. Folio.*

2S56 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor

159 het maken van afsluitingen op de voetbrug over de Maas te Maastricht. 1924. Folio.*

2856 Bestek en voorwaarden, met teekening in 1 blad, voor

160 het maken van een munitiemagazijn te Roermond. 1925 Folio.*

Sluiten