Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2988 Instruetion provisoire sur l'organisation du terrain. P A 4 Partie. Paris. 1925. Svo.

A:;n..xe n". 3 ii n". 491—43.

2941 Renesse (A. v.), Der Militar-Telegraphist. Ein Hulfsbuch 1 Mit Abb. 8» Aufl. 1S98. Svo*

2954 Millcr-Hauenfels (A. v.), Der nuihelose Segelflug der Vogel 29a und die segelnde Luftschiffahrt. Wien. 1890. Svo.*

2954 Fokker iA. H. U.), Het vliegtuig in dienst van het civiele 48 luchtverkeer en van leger en vloot. (Overdr. uit „Het Vliegveld" 1923, n°. 3). 4to.*

2954 Nederlandsche luchtreisgids uitgegeven door de Kon. Lucht-

44 vaart-Maatschappij voor Nederland en Koloniën 1923,

Rott. 1923—.. . Svo.

2954 Laugsdorff (W. v.), Taschenbucli der Luftflotten. Mit

45 Bild.. Skizz. u. Zeichn. IV. Jahrg. (1924—25), V. Jahrg. (1926), München. 1925, 1926 .... Svo.

Zie ook by n°. 550 cn 553.

295^ Voskuil Onderzoek naar de bruikbaarheid van

46 het hoogtevliegtuig voor verkeersdoeleinden. Met flg. Delft. 1925. Svo. Acad. proefschr.*

2954 Mededeelingen over het luchtverkeer in en naar Neder-

47 landsch-Indië. Uitgegeven door de Vereeniging „Comité

vliegtocht Nederlandscli-Indië". N°. 1, 2, 3,

('sGrav.). 1925—.. . 4to.*

2956 (Jiose (O. v.), Militarische Verwendung der Elektricitat 1 als Licht und Kraft. Mit Taf. Karlsr. 1885. 8vo.*

-958 Schwnrte (M.), Die Technik im Weltkriege. Mit Skizz,

6 u. Taf. Berlin. 1920. Svo.

29o8 Instruetion provisoire sur 1'emploi des chars de combat

7 comme engins d'infanterie. Paris. 1920. 8vo.

2955 Moureu (Ch.), La chimie et la guerre. Science et avenir.

8 Paris. 1920. 8vo.

29o8 Hg voet (F. J.), Beknopt verslag van eene detacheering

9 bij „Ie Centre d'études de chars de coinbat" te Versailles van 24 Nov. 1920 tot IS Dec. d. a. v., uitgebracht aan den M. v. O. Met pl. 's Grav. 1921. Folio.*

Sluiten