Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8049 Cours de taeticuo. (Ecolc Militaire de l'Ar'illerie de Fuii8 taineVileau). Lithographie. Svo."*

Histeire. le I -*rt:e. (17SO—1914). Avec cruq. (en ailis Svo). 1920 2e (1914 — 1918). Avec croq. (en Svo). 1920.

311_S Boeree (Th. i.), Het verraad van hopman Maarten 1 > hets. Eer. mislukte aanslag op Gouda in 1572. (Overdr. ui: -Tijdschr. vx>r geschiedenis" 39c jaarg.». Svo.*

32S6 Deeker ((!. • v. . Batailles et principaux combats de la

1 guerre de sepr ans. Traduit de 1'Allemand par R. de P t- r e t s d o 1" f et S i m o n i n. Revu par J. H. Le Bourg. Avec atlas Folio. Paris. 1S39. Svo.*

3402 iliot (J.), Mémoires pour servir a 1'histoire des expéditions

2 en Egypte et en Syrië. 2e Ed. Paris. 1814. Svo.*

3624 Yaudoncourt «G. de), Bataille de Waterloo. Avec plan.

1 Brux. 1827. Svo.*

De kaart ontbreekt.

3649 Plan de la ville et citadelle d'Anvers. Brux. 1828.

2 Folio.*

3669 Het Metalen Kruis. Naam- en ranglijst der leden en

1 afdeelingen van de Vereeniging „Het Metalen Kruis". Gorinch. 1856. Svo.*

3697 Der Revolutionskrieg in Siebenbürgen in den Jahren 1848 4 und 1849. Von einem österr. Veteranen. (1® Abth.: Der Wiaterfeldzug; 2e Abth.: Der Sommerfeldzug). In 1 Band. Mit- PI. Leipz. 1S6B. 8vo*

3757 Büstow (W.), Der Krieg von 1S66 in Deutschland und ï Italien, politisch-militarisch beschrieben. Mit Krtn. Zürich. 1SÖ6. 8vo*

3757 Booms (P. G.), Oostenrijk en Zuid-Duitschland in den

2 oorlog van 1866 tegen Pruisen. Krijgskundige schets.

Met kaart. Schied. 1867. 8vo.*

3818 Iloenig (F.), Beitrage zur Schlacht von Vionville Mars la 7 Tour. Berlin. 1899. Svo.*

3845 Bodenhorst (G.), La guerre de siège en 1870. Brux. 1881. 2 Svo.*

3S46 Bodenhorst Le siége de Strasbourg en 1870. Avec

1 pl.. cartes et tabl. Anvers. 1876. Svo.*

Sluiten