Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5094 Hospitalier (E.), Fornnilaire de 1'électricien. 14e Ann~e 1 1896. Paris. Svo.*

50"'7 Drucker (R.) t-n J. R. G. Isbriicker, Leerboek der eiec17 trotechniek. 3 Dln. Met fig. en pl. Rotterd. 1919—20. Svo.

5097 Ecoles militaire.?. Cours de sciences appliquées. Caté* IS gorie bc. Electricité. Avec fig. Versailles. 1922. Svo. Litliographie d? l'Ecole Militaire du Génie.*

5097 Cours de sciences appliquées. (Ecole Militaire de 1'Artil19 lerie de Fontainebleau).. Lithographie. Svo.*

Electricité. Avec fig. 1920.

5097 Thierens (E. J. F.), Electrotechniek en economie. Rede, 2u uitgesproken bij de opening zijner lessen als hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1925. Svo.*

5095 Auerbacli (F.), De magneto-electrische en dvnamo-elec-

1 trische machines. Met fig. Door R. v. d. M e u 1 e n. Amst. Z. j. Svo.*

5101 De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening van Ne-

2 derland tot het jaar 1925. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de Yereeniging van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland. Met krtn., portr., tab. en graf. Amst. 1926. 4to.

5104 Zacliarias (J.), De electrische krachtsverplaatsing en hare 1 toepassing in de practijk. m Met fig. DoorR. v. d. Me uien.

Amst. Z. j. Svo.*

5106 Nolcii (H. G.), Transformatorvelden. Een onderzoek der 5 magnetische velden in transformatoren en van den invloed dien deze op het net uitoefenen. Met fig. Delft. 1925. Acad. proefschr*

5108 Urbamtzky (A. v.), Het eleatrisch licht. Met fig. Door

1 R. v. d. Meulen. Amst. Z. j. Svo.*

5105 Weltcr (R. v.), Les applications de la lumière électrique.

2 "Paris. 1888. 8vo.*

5110 Zwikker (C.), Physische eigenschappen van wolfraam bij 4 hooge temperaturen. Met fig. Eindhoven. 1925. Svo. Acad. proefschr*

Sluiten