Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W»l Ki-rs F. E. . Recht en wet voor den teclm; -as. HandA:J v00r ;i- kennis van wetten 011 verord-uingon ten

"-...siv \an ^wkundigen, waterboii\vkun.i:_--n. werk: ..-*i:.;ndigeii e:i andere technici. (Polyt. Bibl. n:.\m.st

ÏVO.

5105 PliTc-n waterbouwkunde. Kon. Mil. Academie. Z j 1 1 - 1*80). Folio.*

55w)_Xi*: iE.) et L. Troch, Pieux et sonnettes. Avec fle 4 P-iris. 1920. Svo.

5501 -.:^i.at waterbouwkunde over rivieren en kanalen. Met

6 fisr. (in atlas Svo . Breda. 1«23. Svo.

■jöui Eikels (H.), Handbuch des Wasserbaues für das Studium

7 die 1 rax.s. 2 Bnde. Mit Abb. 3e Auü. Leipzig.

4 1,-iS. Svo.

Ö51- Fgsje (J. G. W.), Xota over de boschbeplantin^en op de 3 duisen langs de Golf van Gascogne. 'sGrav. 1SS9. Svo.*

oolö Verslag, mededeelingen en rapporten van het Eerste Ne-

5 derlandsch wegen-congres, gehouden 20—26 Sept. 1920 te sGravenhage. Gebonden in 2 Dln. Delft. Svo.*

5515 Kerkhof (B. J.), Asphalt- en teerwegen. (Bitumineuze

6 wefconstructies). Met pl. Amst. 1925. Svo.

5515 \erslag betreffende verkeerswaarnemingen in 1923 op de

7 rijkswegen in Nederland. 'sGrav. 1925. Polio.»

oo_l8 Der Hafen von Rotterdam. Herausgegeben von der Stadt 4 Rotterdam. Mit Abb. u. Beil. Rott. 1920 *

o518 BargdorfTcr (A. C.), De uitbreiding van de Rotterdamsche o haven in de laatste jaren. (Voordracht gehouden in de ve.gadering van de Afd. voor bouw- en waterbouwkunde v. h. K. I. v. Ing. v. 2 Nov. 1920). Met* afb. en pl. (Örergedr. uit De Ingenieur" 1921). 'sGrav. 1921. Svo.*

55IS Le port de Rotterdam. Son importance pour la navigation 6 rh-inane et ses relations avec la France. Avec illustr. Retterd. 1924. Folio.»

552S B<rtram (J. F.), IJzeren ophaalbruggen. Met pl. Delft. < 1923. Svo. Acad. proefschr.*

V

Sluiten