Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphabetische lijst van anonieme werken.

A.

Aanwijzingen bij de opleiding der infanterie 1923 1497—2

— voor de oefeningen te paard b. d. cav 1570—4

— gebruik artillerie in stellingen 2569-25

— t. d. v. d. Artillerie. Luchim eet dienst en terreinmeetdienst. . . . 2509-31

— 12 cll. Hw. L. 14. Bediening v. h. enkele stuk 2509—32

— 15 cM. Hw. L. 17. Bediening v. h. eakele stuk 2509—33

— t. d. v. d. Artillerie. Voorbereiding vuur; vuurregeling en vuur¬

leiding 2509-34

— t. d. v. d. Artillerie. 7 Veld. Bediening v. h. enkele stuk 2509—85

Academie voor internationaal recht te 'sGravenhage 0S04—15

Advies v. d. techn. onderwas commissie betr. opleiding tot ingenieur (N.-I.) 0974 -9

— Zie bij: Baad ran Arbeid

Afschaffing der dienstvervanging is niet onmisbaar, enz 132—1

Afvoer van faecalen in de tropen middels rottingskelders 5448 — 4

Agenda mil. Berger-Levrault a 1'usage des officiers, etc 50—3

— mil. Berger Levrault a 1'usage des officiers supérieurs, etc 50—4

Aide-mómoire d'artillerie (F.) 1887—2

Albuni de la guerre. Publié par „L'Illustration" de 1914 a 1921 . . . 3891—Ba 35

Allemagne, Pourquoi 1'— a capitulé le 11 nov. 1918 8891-B6 47

Annuaire militaire. Publié p. L Conseil de la Société des Nations . . 89—0

Arbeid. Administratieve —. Maandblad 7345-1

Arbeidsreglement voor werklieden in 'sRüks dienst 1384—G

Assaineering van Sibolga 6448-2

Atlas met platen trektuigen (±_ 1815 a 80) 2551-3

Ausbildung, Die — des Infanteristen. . . ? 1423—26

Ausbildungsvorschrift f. d. Fusztruppen im Kriege (D.) 1480-25

— f. d. Infanterie (D.) 1480-20

— f. d. Kavallerie (D.) 1577—1

— f. d. Artillerie (D.> .... 2592-Al

B.

Balans, "W etenschappelyke — v. h. wed.- en weezenfonds dor Eur.

off. v. li. N.-I. Leger 85S-B2

Sluiten