Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Feldbefestigungsvorschrift ° °

Finlande, La —. Apen.u do 1'orgamsati'in .\ '

Flottes, L-s — df guerre. Confrrence faite a l'Ecole Militaire dc ^ _

1'Artillorie de Fontainebleau — °

Forces, Les — morales. (Bépubll.iuo Vran.aise. Ministère de la

Guerre. Ecoles 'n _7i

Fuhrung und Gefecht der verbundenen Wallen (D.) -t-'1-

G.

Gedenkboek 10-jarig bestaan v. d. Ver. v. directeuren van electri-

citeitsbedryven in t

__ v. h. Alg. Ned. Verbond 1803-1923 5897-<

Gedenkschrift v. li. Kon. Instituut v. d. t.-, 1.- en volkenkunde

t 7336—1

van ...

^ , T , 7054—A18

Geel. J a c o b o _

Gegevens voor den reservist in 1925 onder de wapenen 3«—<

— Taktische — voor de landmacht __ 8~~b

— over den weerstand van het Demerara greenhearthout 5464—11

Generalstab, Hat der Deutsche — zum Kriege getrieben? 815—7

Genootschap, Bataafsch ~ der proefonderv. wijsbegeerte Rotterdam.

Verslagen 1919 en 1922 4978—2 en 3

— Bataafsch — der proefonderv. wijsbegeerte Rotterdam. Verslag ^

der voordrachton • • '271—3

— Bataafsch — der proefonderv. wijsbegeerte Rotterdam. Nieuwe

Verhandelingen 7271—4

— Kon. oudheidkundig — te Amst. Inhoudsopgave atlas zeden en

gewoonten 5896—2

Gevechtsvoorschrift, Algemeen —. Ontw. 1921 493—15

— (1924-1925) 493—19

Gids voor den bedrijfsautohouder 554—A14

Grundriss der Taktik ... 493-20

H.

Hafen, Der — von Rotterdam 5518 4

Handboek der sporten

— voor de kennis van Ned. en Koloniën ' '

Handboek of the 4.5 in. Q. F. howitzer (E.) 2593-3

_ of the 60-pr. B. L. gun. (E.) 2593 -4

_ 0f the Netlierlands East-Indies 29

Hand- u. Lehrbücher, Pioniertechnische — 2935—8

Handelskennis. Maandblad 7342—3

— Handelscursus van den H. D. 0 7342—3

Handleiding voor het onderwijs in het seinen en opnemen van

543—A8

_ beli. bij Voorschr. onderricht paardrijden 1659-16

_ paardenkennis v. b. kader der bereden wapens (N. I.) . . 1708—2

Beknopte — t. d. v. d. opleiding voor vaandrig b. d. vest.-artie. . 1814—1

— voor den afstandmeter Zeiss basis 1.25 244^—54

voor het bepalen van de correctie eener boussole

Headquarters. Mil. representativo of the Russian armies, accreditcd

to the AUied Governments 3891—Bc7

Historv of the great war. Medical services; diseasus of the war.

Vol II 2958-19

Sluiten