Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n n „0—■ 0 4330 g 47f,o

x = 61,58 ; .K — 0,95124 8,4,5 .

f. Ook berekene hij door middel van logarithmen den volgenden vorm. •

c _ | 5 / (0,02318)3 : (0,5169)* '' ~ V 3^0871 X (0,0Ö8l89r '

Men make — ten einde vergissingen te voorkomen — niet alleen bij dergelijke ingewikkelde vormen, maar ook bij de uitwerking van meer eenvoudige uitdrukkingen, eerst een schema, dat men dan later invult. Zoo schrijve men voorde berekening van liet boven opgegeven vraagstuk vooraf het volgend schema op.

lotj 0,02318 3 loif zzz ( lo<j 0,5169 =

I 2 lotj = — 2 loij - --

lotj 3,0871 = — lo<t —

( lo<j 0,008189 =

( 4 lo<j — — 4 log —

op

5

lotj x ■=.

Men verzuime zulks nooit; men werkt er sneller en accurater door.

g. Heeft men x te berekenen uit

= (13,167)2 + (27,048)3,

zoo berekene men de beide kwadraten afzonderlijk door middel van logarithmen, en telt daarna de uitkomsten op, waarna men x2 heeft. Nu bepale men x door worteltrekking, wederom door middel van log.

[Men gebruike toch in dergelijke gevallen nimmer de z.g. Gauss'usche logarithmen. Deze geven hoegenaamd geen bekorting, en maken de zaak noodelóos omslachtig].

Het schema, dat de leerling verder zal uitwerken, komt aldus te staan :

Sluiten