Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een tot zwerven veroordeelende orakelspreuk. Tien boeken van P astischen inhoud worden er mee gevuld i). De vindingrijke auteur verraadt „eine nicht unbetrachtliche Begabung für die Entwickelunre.el.er stattlich gruppirter Bilder voll festlichen Glanzes und graiT diosen Schimmers" en doet zich kennen als „den bedeutendsten Verhete des sophistischen Liebesromanes»2). _ Zijn navol Achn,eB

GeSthiedenis ™ en Klitopkol,

, if , ken °' Retorisch ornament 3), uit den overgang van dé fde tot de zesde eeuw, kan zelf een christen geweest zijn al was

schrijver vin demi' 7 de zich -Chariton" noemende

la at st es I H T ^ ™ <7W"M en Kallirrhoe^). Deze laatste sluit de reeks der oud-grieksclie liefdesromans die in het

atere bvzantijnsche tijdvak velerlei navolging gevonden hebben")

vert"4nwoördiJJaltr thU,S T Va" DaPhnis ™ Chloë

denis ") een groep op'zich "elT'' 'd'VlllSCh gehouden herdersgeschie-

,itteraria • dat °°k Christenen zich niet °nt-

te wijden noch vi /' -V' ï"1 heldensche rhetorica hunne krachten te JMjdc n noch zich den tijd te korten met te genieten van de bloem-

rijke pioducten eener teui^ellooze fantasip h*»t k i

te bevrppmrfon •• S iantas.e, het behoeft ons dan niet

hebben aan de' he h "tteratuur mede dienstbaar gemaakt

daartoe v^-H t 'T * ^ hUn"e Zaak" Het bliikt ^lfs, dat zij daartoe vuj spoedig z.jn overgegaan. De Clementijnen immers vallen

È™ sr,* TT dpr ^.che ™ j»rrk:".,

^11 PerS°nen.' gevangenneming en verkoop door zee^

Schema' der £7 7 'lerkenni"g ~ "gar zu deutlich an das bchemader heidnisch-gnechischen Romane erinnert, als dass man

heid Gedanken.einer Beeinflussung des Christen durch gleichzeitige

ziin oïrtl oesienfernhaltenkönnte." Evenwel„nureinigeHauptzüge'' ijn ontleend aan den erotischen roman der Sophistiek, daar het te doen

j'ust voor T-°The disputen en «»z

i- tratie %an de jiaovoia ,)eov. Zoo vindt dus onze stichtelijke Clemens roman een verklaring in de seculaire romanlitteratuur eeneSs enZrt 2" a"dMm«d« » geschiedenis dier

§ -. DE DOGJIEJfOESCHIEDEXIS.

:rj; t *r, ™ *»> ~ *

wreeist om het dogmenhistorisch gehalte. Onze

4 J. »)Tm ff. '1)%%"'480 ff' 4> s- 474 "■ 5> S" 4s,i ff-

Sluiten