Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bladz.

VII. Naastenliefde. Broederliefde. Vijandsliefde . . 152

VIII. Het achten, bewaren ex ontwikkelen van des

naasten leven iöo

IX. Zondigen tegen des naasten leven 170

X. Niet-weerstaan 180

XI. Doodstraf. Noodweer. Oorlog. . . .... 189

HET ZEVENDE GEBOD. — DE KUISCHHEID.

I. Het huwelijk in de Mozaïsche wet 197

II. Man en vrouw 205

III. Buiten-echtelijke en echtelijke kuischheid. . . 214

IV. Buiten-echtelijke en echtelijke onkuischheid. . 222

HET ACHTSTE GEBOD. — DE EIGENDOM.

I. Het recht van bezit 232

II. Jezus en de eigendom. 239

III. Jezus en de eigendom (vervolg) 246

IV. Communisme en Socialisme 254

V. De theorie van de meerwaarde 262

VI. Beoordeeling van het Communisme 269

VII. Beoordeeling van het Socialisme 279

VIII. Beoordeeling van het Socialisme (vervolg) . . 288

IX. Beoordeeling van het Socialisme (slot) 296

X. Grond en verwerving van den eigendom. . . 302 XI. Erven 3°9

XII. Contract 315

XIII. Geld en renten • • 3 2 2

XIV. Verwisselende gerechtigheid 331

XV. Des naasten eigendom 339

XVI. Zondigen in betrekking tot ons eigendom . . . 347

XVII. Zondigen in betrekking tot des naasten eigendom 355

Sluiten