Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbeeld van Pruisen terecht beroept. Over het algemeen ligt in hetgeen vreemde Regeeringen doen nog geen grond voor ons. Doch wat is in Pruisen het geval? Daar is de Staat in het bezit van uitgestrekte bosschen: en de administratie kon dus een eigen belang hebben om een werk te laten schrijven over de insekten, welke de bosschen benadeelen.

Wordt deze post aangenomen, door wie zal dan niet gelijke vraag, en met gelijke aanspraak, worden gedaan .J \\ aarom dan niet eveneens iemand betaald om 's lands historie ot de planten van onzen bodem te beschrijven?

Eindelijk. De Regeering beroept zich op de algemeene behoefte en belangstelling. Zijn die behoefte en die belangstelling zoo groot en algemeen, dan zal daarin worden voorzien, ook zonder dat de Regeering geld geve. Met den geachten spreker uit Utrecht (den heer van Voorthuysen) herinner ik de talrijke geleerde vereenigingen in ons land. waaraan hulpverleening, voor zooveel noodig, moet kunnen worden toevertrouwd.

Ik denk alzoo, wanneer ik geen dezer beide subsidien toesta, overeenkomstig eene liberale overtuiging en in het belang der zaak zelye, die men door zulke middelen niet bevordert, te handelen.

Sluiten