Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet nu, tot rechtvaardiging van die stem, het verschil, dat ik vinde, aanwijzen. De motie van den heer Cremers bepaalt zich tot goedkeuring van de houding der Regeering, dus tot een feit, tot iets dat plaats heeft, en alzoo aan ons oordeel onderworpen is. Maar de andere motie geeft een algemeen voorschrift; en daartoe is, mijns inziens, de Kamer noch in deze noch in eene andere zaak, waarin het initiatief aan de Regeering behoort, geroepen.

Sluiten