Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK IX.

Blad/.

Dynamica van een punt en van een stelsel punten. 69

De bewegingsvergelijkingen van een punt vrij in zijn beweging. 69

Het beginsel van levende kracht en arbeid 7'

Arbeid eener impulsie • • 7 2

Wet der perken 73

De bewegingsvergelijkingen van Lagrange 75

Afleiding van het beginsel van levende kracht en arbeid uit

de bewegingsvergelijkingen van Lagrange ...... 77

Het beginsel van levende kracht en arbeid bij de betrekkelijke

beweging van 't punt 78

Betrekkelijke beweging van een punt 79

De bewegingsvergelijkingen voor een punt ten opzichte van

de wentelende aarde 84

Beweging van een stelsel stoffelijke punten, die elkaar twee aan twee aantrekken niet een kracht volgens hunne verbindingslijn ; evenredig met de massa's der beide punten en met een functie van hunnen onderlingen afstand. ... 85

De wet van de beweging van 't zwaartepunt 86

Wet der perken 86

Het beginsel van behoud van arbeidsvermogen 87

U is de krachtfunctie van 't stelsel krachten 88

Arbeidsvermogen van plaats . . . , 89

Beginsel van behoud van arbeidsvermogen of van energie . 90 Het zwaartepunt van 't zonnestelsel heeft een rechtlijnige

eenparige beweging

Het vlak van 't resulteerend impulsiekoppel voor een reductiepunt heeft ten allen tijde een onveranderlijken stand . .

De totale energie van 't stelsel is standvastig

Het onveranderlijke vlak van 't resulteerend impulsiekoppel met het zwaartepunt tot rëductiepunt 91

Sluiten