Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tieele energie plaats grijpt, bestaat in het behoud van de kinetische energie.

2. Worden de punten geconcentreerd gedacht in twee of meer vaste lichamen, dan heeft men te doen met een stelsel lichamen, dat bewogen wordt enkel door de krachten, die de punten van 't eene lichaam op de punten van de andere lichamen uitoefenen. In het zonnestelsel vinden we een voorbeeld, ingeval we afzien van de uitwendige krachten (aantrekking der vaste sterren) en het energieverlies ten gevolge van de warmtestraling.

Het zwaartepunt van 't zonnestelsel heeft een rechtlijnige eenparige beweging ;

Het vlak van 't resulteerend impulsiekoppel voor een reductiepunt heeft ten allen tijde een onveranderlijken stand;

De totale energie van 't stelsel is standvastig.

Het onveranderlijke vlak van 't resulteerend impulsiekoppel met het zwaartepunt tot reductiepunt

De vergelijkingen (3,86) gelden ook voor een assenstelsel, dat zijn oorsprong in het zwaartepunt heeft en met dit evenwijdig aan zich zelf meebeweegt.

Hieruit volgt:

Het vlak van 't resulteerend impulsiekoppel ten opzichte van het zwaartepunt als reductiepunt heeft ten allen tijde een onveranderlijken stand

Wordt het vlak van 't resulteerend impulsiekoppel bepaald in de onderstelling, dat de massa van elk der samenstellende lichamen van 't zonnestelsel in diens zwaartepunt geconcentreerd is, dan heet dat vlak het onveranderlijke vlak van Laplace.

Terwijl eerstgenoemd vlak in werkelijkheid onveranderlijk is en onafhankelijk van erupties of onderlinge botsing tusschen de hemellichamen, is dit niet het geval met het laatstgenoemde.

Sluiten