Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De formule van Lagrange geeft (2,97).

De stelling omtrent de levende kracht en arbeid bij de betrekkelijke beweging van 't punt in de buis en die alleen geldt (78), als de in tegengestelden zin genomen sleepkracht m u* r gevoegd wordt bij de beweegkracht — m r, geeft:

Va mr'1 = J ( — m />■' r m ai' r) dr Cc r'1 — r' («' —/»') + C',

welke de eerste integraal is van (2,97).

Eindelijk door invoering van de beide fictieve krachten : m u' r volgens de buis, —2 mur' loodrecht op de buis, kan de buis als stilstaande beschouwd worden; men vindt dan de vergelijkingen (2,3,97) terug.

Integratie van (2,97).

Is w = /tdus r" = o, dan is r' standvastig en de beweging van 't punt in de buis eenparig.

Is w* < /i', dan vindt men

sin V/*' — u' t r — c —w- .

V /i' — al"

als ondersteld wordt, dat het punt ten tijde / = o in het draaipunt is met een snelheid c.

Is ai' > /*■ , dan is in dezelfde onderstelling

r = . C ( e 'V ->*' - e —tV»' ~ rl\ .

2 V «*— /»' \ J

Beweging van een punt over een oppervlak.

Wordt het punt gedwongen op een vast of veranderlijk oppervlak te blijven, dan ook maken we het vrij door invoering van den weerstand van het oppervlak, dien we ontbonden denken in de richting (a, /3, y) van de normaal van 't oppervlak, en die de normale weerstand N heet, en in de richting van de raaklijn aan de baan, die 't punt beschrijft, en den naam draagt van

Sluiten