Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M x'\ + M jc\ — T. X, ~ Zm{yz'—y'z)-\-M ^ =s (y Z — z Y),

y i z i

met nog twee andere, wat (A en B) betreft;

Mx\ + Mx'„ = s/Xl tm(yz' — y'z) + M \ Z° = s (i/ /, —~z/T)

\ y i 2 i

met nog twee andere, wat (C en D) betreft.

l)e uitdrukking voor de levende kracht wordt:

p q r

T = '/, M z>,2 + '/, / «a -f jr0 y0 z0 .

*\y\ e't

In deze uitdrukkingen is (x0 , j/v , 20) het zwaartepunt, op het beweeglijke assenstelsel genomen, en zijn p, q, r de ontbondenen volgens de assen van de hoeksnelheid u.

Voorbeelden.

ï. Het zwaartepunt van een vliegenden vogel zou van 't oogenblik af, dat de weerstand van de lucht weggenomen werd, zijn weg in een parabool vervolgen.

2. Evenzoo dat van een bom, ook nadat hij gesprongen is, zoolang geen stuk met de aardoppervlakte in aanraking komt.

3. Het zwaa. tepunt van een lichaam, welks massadeeltjes elk naar een vast centrum wordt getrokken met een kracht evenredig met zijn afstand tot het centrum, beschrijft een ellips, die het middelpunt in 't centrum heeft.

4- Wanneer een scifïroeier naar voren schuift om een nieuwen slag te maken, gaat de sciff sneller voorwaarts.

5. Iemand op een volmaakt gladde ijsvlakte geplaatst is niet in staat zijn zwaartepunt horizontaal te bewegen, als dit aanvankelijk in rust was, of het in rust te brengen, als dit aanvankelijk een horizontale beweging had (weerstand van de lucht niet in aanmerkine genomen). *

6. Botsingen van lichamen van ons zonnestelsel onderling, of vulkanische uitbarstingen kunnen geen verandering brengen in de rechtlijnige eenparige beweging van het zwaartepunt van dit stelsel.

7- Wordt een homogene plaat in den vorm van een rechthoek Oengte 2 a, 2 b) getroffen door twee impulsies loodrecht op haar vlak,

Sluiten